Οι memories booth στην Κω παρέλαβε από από μας το πιο σύγχρονο mirror Photo Booth για να αλλάξει το συνηθησμένο στη Κω!


Memories mirror Photo Booth ΚΩ

Στοιχεία επικοινωνίας:

memories booth στην Κω

memoriesbooth.kos@gmail.com

τηλ. 6931104848