Ένα σύγχρονο Photo Booth 360 θα το βρείτε στον συνεργάτη μας στην Κοζάνη

Ζάχος Χασιώτης
Τηλ. 6986983790

link