Το μεγαλύτερο Photo Booth 360 θα το βρείτε διαθέσημο στο Αργος!

Πληροφορίες για ενοικίαση στο event που σχεδιάζεται μπορείτε να τις ζητήσετε στο τηλ.

Ορέστης
6989358182

Στην εταιρεία του ρέστη θα βρείτε και το vintage wish phone